Park Oran Satılık İmarsız Tarla

Park Oran Satılık İmarsız Tarla

Tarla adı verilen ve insanlar tarafından sınırları belirlenmiş olan toprak parçaları oldukça önemli olup farklı ekonomik faaliyetler yapılabilir. Bu toprak parçaları üstünde özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleri yerine getirilir.

Ticari anlamda mühim bir yere sahip tarlalar çeşitli alt başlıklara ayrılarak emlak sektörü içindeki varlığını muhafaza etmiştir. Yapılan bu kategorizasyona göre tarlalar uzmanlar tarafından imar izni olan tarla ve herhangi bir imar izni olmayan imarsız tarla olarak iki alt gruba ayrılır.

Bu sınıflandırmaya göre arsalar çeşitli faaliyetler için kullanılan yeryüzü parçalarıdır. Arsalar yine tarlalar gibi kendi aralarında imar izni olan arsa ve imar izni olmayan imarsız arsa olarak iki farklı şekilde değişkenlik arz edebilir.

İmarlı arsalar yetkili kurumlar tarafından gerekli izinlerin alındığı ve yapı inşasının yapılabileceği toprak parçalarıdır. İmar izni olmayan arsalar ise yetkili merciilerin çeşitli sebepler yüzünden imar faaliyetlerine izin vermediği toprak parçalarıdır.

İmar izni olmayan bu arsalar kişiler tarafından daha çok tarla olarak kullanıldığı için çoğu zaman imarsız tarla ifadesi de tercih edilir. Park Oran satılık imarsız tarla başta olmak üzere pek çok farklı hizmetimizi inceleyerek faaliyetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Park Oran Satılık İmarsız Tarla Almak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Satılık imarsız tarla almak için dikkatle üzerinde durulması gereken bazı noktalar vardır. Buna göre imar izni olmayan imarsız bir tarlayı alırken uyulması gereken bazı durumlar sırasıyla şunlardan meydana gelir:

  • Satın alınacak imarsız tarlayla alakalı gerekli olan tüm belgeler incelenmeli ve ona göre işlemlere devam edilmelidir. Park Oran satılık imarsız tarla gibi farklı hizmetlerde etkin bir şekilde rol alıyor, güveninizi kazanmak için başarılı bir şekilde etkinliklerimizi sürdürüyoruz.
  • İmara açılmamış tarlalar üzerinde kişilerin yapabileceği bir başka faaliyet ise arazi parçasının yer aldığı bölgenin etrafında bulunan insan üretimi yapıların konumunu incelemektir. Eğer bu yapılar arazinin etrafındaysa devlet zaman içinde burayı alabilir ve vermiş olduğu belirli miktarda parayla bu tip araziler üzerinde inisiyatif kurabilir.
  • İmara açılmamış tarlalarla alakalı itina gösterilmesi gerekli olan bir başka husus ise doğal afetlerdir. Firma olarak sizlerin beğenisine sunduğumuz tüm aktivitelerimizde doğal afetler üzerinde sıkça duruyor, bu konuyla alakalı alınabilecek her türlü önlemi alarak tarla üzerinde meydana gelecek olumsuz durumların önüne geçiyoruz.

Park Oran Satılık İmarsız Tarla Hizmetinin Temel Özellikleri

Yetkili kurumların imar için onay vermediği imarsız tarla adı verilen arazi parçalarıyla alakalı son derece başarılı adımlara imza atıyoruz. Park Oran satılık imarsız tarla için söylenebilecek en temel özellik bu tarlaların yapı inşasına yasak olmasıdır.

Yetkili kurumlar tarafından kişilerin kullanımına sunulan tarla üzerinde tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlere izin verilmekte olup onun dışındaki işlemlere kesinlikle onay verilmemektedir.